ЗА ПРОЕКТОТ

Модерно е зелено - Мапирај за чиста Пелагонија

Оваа веб страна е изработена во рамките на проектот „Модерно е зелено – Мапирај за чиста Пелагонија“.
Проектот „Модерно е зелено – Мапирај за чиста Пелагонија“ е имплементиран од Здружението за меѓународна младинска соработка Интерактив - Битола, во рамки на програмата за подгрантирање на проектот „Младински активизам за позелени општини", имплементиран од: